Giełda nie kryje tajemnic przed wybitnymi doradcami finansowymi

Banki stosują różne sposoby zabezpieczenia kredytu. Najczęściej wykupuje się dodatkowe ubezpieczenie, które wlicza się do comiesięcznej raty. W przypadku bardzo dużych kwot (powyżej 100 tys. zł) albo długiego okresu kredytowania (pożyczka na zakup nieruchomości) zabezpieczenie kredytu może przybrać formę poręczenia prawnocywilnego (instytucja tzw. żyranta), zastawu albo hipoteki.

W przypadku klientów własnych, czyli takich, którzy mają w danym banku konto, lokatę albo są z nim związani w inny sposób, instytucje finansowe stosują mniej rygorystyczne zabezpieczenia, bo znają już takie osoby. Wiedzą, jaka jest ich historia kredytowa.

W wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej pomoże nam kancelaria prowadząca doradztwo finansowe. To instytucja znakomicie zorientowana w meandrach ekonomii, ofertach banków, funduszy inwestycyjnych, domów kredytowych. Kancelaria zatrudnia specjalistów w swoim fachu, którzy mają doświadczenie w inwestowaniu, a giełda nie kryje przed nimi żadnych tajemnic. Pod skrzydłami takich fachowców nie grozi nam upadłość konsumencka. Śmiało możemy z nimi podejmować życiowe decyzje odnośnie finansów: zakup domu, ulokowanie znacznej sumy, zaciągnięcie kredytu hipotecznego.