Strategie odzwyczajania

Czasem staramy się celowo obrać jakieś konkretne strategie, kiedy nie skutkują naturalne sposoby odzwyczajania od pieluch. Można przyznać, że w każdej rodzinie możemy znaleźć inne sposoby i każdy będzie radził innym po swojemu. Przyjrzyjmy się jednak niektórym z nich.